Η ιστορία, όπως έλεγε και ο Πέρσι Σέλλεϋ, είναι ένα ανακυκλούμενο ποίημα γραμμένο από τον Χρόνο πάνω στις μνήμες του ανθρώπου. Εσύ, πόσο καλά θυμάσαι τις λεπτομέρειες αλλά και σημαντικά ιστορικά γεγονότα;

quiz_pattern

Κανόνες
1. Έχεις μόνο 15 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση.
2. Δεν μπορείς να αναιρέσεις την επιλογή σου.
3. Καλή επιτυχία!
Χρόνος
15
Η ώρα της...κρίσεως!